Bài viết Tagged 'Chuyển tiền'

Kevin W hỏi:

Tôi chỉ vừa mới mở ra một tài khoản Full Tilt Poker và tôi đang gặp một số khó khăn cố gắng để chuyển tiền từ tài khoản Nghiêng Full tôi vào tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đã hy vọng tôi có thể sử dụng paypal, nhưng tôi không chắc là tôi có thể. Nếu ai đó có thể cho tôi biết cách dễ nhất mà sẽ được nhiều đánh giá cao.

Pacific Poker Bonus
Tags: , ,
Hạng mục: Câu hỏi Poker