classiccola hỏi:

Từ khóa giờ! tôi cần một trang web poker mà có một buch giải tự mỗi giờ! Tôi đã chơi trên sao poker và nghiêng đầy đủ. Họ không có giải tự oten đủ. nếu có ai có thể cho tôi một trang web có rất nhiều giải tự tất cả thời gian tôi sẽ thưởng cho bạn với 10 điểm câu trả lời tốt nhất

Người đi nặng nề
Tags: , ,
Hạng mục: Câu hỏi Poker

2 Responses to "Tôi cần một trang web poker với giải tự nơi bạn có thể giành chiến thắng tiền mặt thực tế mỗi giờ?"

  1. mike_chs nói:

    Lucky Ace Poker Bonus

    Full Tilt có vẻ là phù hợp nhất với giải tự. Tôi đã thử một vài người khác và tiếp tục kết thúc lên trở lại tại sao và Tilt.

  2. chefantwon nói:

    Full Tilt Poker Bonus Mã

    Hãy thử cuối cùng bet.com. Họ chỉ bắt đầu giải tự tiền chạy vào tháng trước.

Để lại lời nhắn